bg
️Publicerat av:
Eugene UstinenkovEugene📅 Senast uppdaterad den:  22020-05-27

Hur kan jag enkelt konvertera PNG till GIF? Kör vår app Batch Picture Resizer för att bearbeta dussintals filer!

Batch Picture Resizer Skärmbild.

När det gäller att ändra bilder i PNG till ett GIF-baserat format är det inte ovanligt att man stöter på problem, särskilt när det gäller kvaliteten. Detta beror på att PNG har programmerats för att blanda bildens färger med den medföljande bakgrunden. Å andra sidan har GIF utformats för transparenta inställningar, så om bakgrunden har en annan nyans kommer den konverterade bilden att återspegla detta problem. Nyckeln är hur man konverterar png till gif utan att förlora kvalitet.

Tidigare var detta ett dlemma som inte hade några acceptabla lösningar i sikte. Efter att olika programvaror har skapats, bland annat en png-till-gif-konverterare, har man gradvis lyckats lösa problemen med kvaliteten på de berörda bilderna på ett tillfredsställande sätt, även om vissa problem fortfarande kvarstår.

Konverterare från PNG till GIF

Ett av dessa problem har att göra med bildens transparens. I de flesta PNG-baserade bilder är den så kallade alfakanalen huvudsakligen ansvarig för att bildfärgen ska kunna smälta in effektivt i den medföljande bakgrunden. GIF har ofta problem med detta, eftersom den måste bestämma om den ska smälta in i färgerna eller helt enkelt vara genomskinlig.

För personer som har för avsikt att konvertera bilder till GIF men som inte vill förlora bildens transparens är detta fortfarande ett stort problem. För detta bör man överväga en speciellt utformad programvara för bildomvandling.
Batch Picture Resizer har programmerats för att hantera ett antal bildkonverteringsproblem. Detta inkluderar frågan om transparens när det gäller konvertering av bilder till GIF-format. För bildälskare som fortsätter att stöta på just detta problem kan Batch Picture visa sig vara den lösning som de länge har letat efter.

Naturligtvis finns det mer i denna sofistikerade programvara än bara förmågan att konvertera png till gif utan att förlora transparens. Den har också flera andra fantastiska funktioner som många bildkonverteringsaficionados definitivt kommer att finna hjälpsamma och användbara.

Jitters om hur man konverterar GIF till PNG

När det gäller bildförminskning vill folk naturligtvis att kvaliteten ska förbli oförändrad. I ett sådant fall bör de mer lämpliga formaten antingen vara GIF eller PNG, men av vissa skäl föredrar folk det ena framför det andra. Därför kan det bli nödvändigt att ta reda på hur man konverterar gif till png och vice versa.

GIF, eller Graphics Interchange Format, och PNG, som står för Portable Network Graphics, är två filformat som har flera liknande egenskaper. Till att börja med används de båda i stor utsträckning i datorgrafikdesign, även om GIF fortfarande är det mer populära valet.
Komprimering är en annan egenskap som GIF och PNG har gemensamt. Komprimering är den process där en bildfil kan minskas till önskad storlek, men alla format har inte denna typ av programmering. Hittills är endast GIF och PNG de enda format som effektivt kan utföra denna speciella funktion.

Vad är skillnaden mellan GIF och PNG?

Naturligtvis har dessa två format också några skillnader som skiljer dem från varandra. Den främsta av dessa är animationsalternativet, en konstruktion som är vanlig i GIF-formatet. När den aktiveras blir en GIF-baserad bild praktiskt taget levande och rör sig från ena änden av webbsidan till den andra.
PNG sägs vara i utvecklingsstadiet av sin animationsprocess, även om ett fåtal programvaror redan kan avlasta denna speciella funktion. Med tanke på detta borde det inte vara förvånande att folk försöker konvertera animerad gif till png-sekvens.

En annan skillnad mellan GIF och PNG är transparensaspekten. I korthet tillåter GIF-format att bilderna smälter in i bakgrunden, men detta kan leda till att bilden blir överskuggad. PNG kan däremot uppnå en balans mellan bilden och dess bakgrund genom att använda olika effekter.
För dem som vill konvertera gif till png med transparens är en rekommenderad programvara Batch Picture Resizer. Programvaran är bland annat utformad för att konvertera bilder i många olika utföranden.

Comments (0)

No comments yet. Be the first!
Add Comment
1000