bg

Godkännande av villkoren

De tjänster som SoftOrbits Company ("SoftOrbits") tillhandahåller dig i samband med denna webbplats ("webbplatsen") omfattas av följande användarvillkor ("villkor"). Genom att få tillgång till, använda eller registrera dig för att använda programvaran (enligt definitionen i detta dokument), tjänsterna (enligt definitionen i detta dokument) från denna webbplats samtycker du till att följa och vara bunden av dessa villkor. Om du inte accepterar alla dessa villkor får du inte använda denna webbplats.

Beskrivning av tjänsterna

SoftOrbits kan ge dig tillgång till en mängd resurser, material och nedladdningar, inklusive affärs-, utbildnings- och tekniska nyheter och information (gemensamt kallade "tjänster"). Tjänsterna, inklusive eventuella uppdateringar och förbättringar, omfattas av villkoren.

Användning av programvara

All programvara eller relaterat material som görs tillgängligt för nedladdning från denna webbplats eller som på annat sätt tillhandahålls dig ("programvara") är upphovsrättsligt skyddade verk av SoftOrbits och/eller dess licensgivare (om sådana finns). Din rätt att ladda ner och/eller använda programvaran omfattas av villkoren i det tillämpliga licensavtalet för slutanvändare ("SoftOrbits licensavtal"). All användning, reproduktion eller omdistribution av programvaran som inte sker i enlighet med SoftOrbits licensavtal är förbjuden.

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Begränsning av användning

Om inget annat anges i villkoren och/eller SoftOrbits licensavtal är tjänsterna avsedda för din personliga och icke-kommersiella användning. Du får inte ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa derivat från, överföra eller sälja information, produkter eller tjänster som erhållits från tjänsterna. Om du bryter mot något av dessa villkor upphör ditt tillstånd att använda denna webbplats automatiskt och du måste omedelbart förstöra allt material i din ägo som erhållits från webbplatsen.

Returpolicy

Vi erbjuder inte återbetalning av programvara där registreringsnyckelkoden redan har skickats till kunden. Innan du bestämmer dig för att köpa vår programvara bör du se till att ladda ner, installera och provköra de utvärderingsversioner som vi tillhandahåller.

Undantag från återbetalningspolicyn hanteras från fall till fall och beviljas endast om det föreligger akuta eller förmildrande omständigheter.

Vi gör allt för att ta fram en testversion som kunderna kan försäkra sig om att de är nöjda och att systemet är kompatibelt. Detta gör det möjligt för våra kunder att fatta ett välgrundat köpbeslut. När köpet väl har gjorts erbjuder vi ingen återbetalning eller utbyte. Vi anser att denna policy är förenlig med de större programvaruåterförsäljarna världen över.

Till skillnad från fysiska varor kan elektroniskt distribuerad programvara och programvarulicenser kopieras. När en licens väl har utfärdats är det tyvärr inte möjligt för oss att återkalla alla kopior.

SoftOrbits accepterar därför inga produktreturer eller utbyten. Du förväntas vara nöjd med produkten innan du köper den. Det finns inga undantag från denna policy.

Genom att lägga en beställning på någon av dina mjukvaruprodukter och/eller tjänster bekräftar du att:

1. Du har laddat ner och testat testversionen/versionerna av programvaruprodukten/programvaruprodukterna tidigare.

2. Du har kontrollerat vår(a) produkt(er) för systemkompatibilitet med ditt eget PC-system och din egen konfiguration.

3. Du vet att en återbetalning är omöjlig när registreringsmejlet eller registreringsmejlen har skickats till dig.

4. Du accepterar vår returpolicy som visas ovan.


30-dagars pengarna tillbaka Oacceptabla omständigheter

 1. You purchased the so-called 'wrong' product, and you purchased the 'right' product from another company.
 2. You changed your mind after placing an order.
 3. You requested for a refund for technical issues, but never provided any assistance to our support team with
 4. any detailed description of the problem.
 5. Refund for part of a bundle.
 6. Special offer product.
 7. Request for a refund of more than 30 days

30-dagars pengarna tillbaka accepterade omständigheter

 1. Du köpte en felaktig produkt och köpte sedan rätt produkt från softorbits.com inom 30 dagar.
 2. Du har blivit dubbelt debiterad på grund av systemproblem hos tredjepartsbetalningsplattformen.
 3. Produkten har tekniska problem.
 4. Du har aldrig fått registreringskoden för produkten från oss, och fick inget svar från vår support inom 24 timmar efter att du rapporterat detta till oss.

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

VIKTIGT: DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDAREN AV TJÄNSTEN ("EULA") ÄR ETT LEGALT AVTAL MELLAN DIG OCH SoftOrbits. ANVÄNDNING AV DEN PROGRAMVARA SOM TILLHANDAHÅLLS MED DETTA AVTAL (PROGRAMVARAN) INNEBÄR ATT DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR. LÄS DET NOGGRANT INNAN DU SLUTFÖR INSTALLATIONSPROCESSEN OCH ANVÄNDER PROGRAMVARAN. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DETTA AVTAL FÅR DU INTE INSTALLERA OCH/ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN. GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER DU ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I DENNA EULA.

1. LICENSGIVANDE. SoftOrbits beviljar dig en licens för att använda en kopia av versionen av denna programvara på en enda dator. Med "du" avses det företag, den enhet eller den individ vars medel används för att betala licensavgiften. "Användning" innebär lagring, laddning, installation, exekvering eller visning av programvaran. Du får inte ändra programvaran eller inaktivera någon av programvarans licens- eller kontrollfunktioner utom som en avsedd del av programvarans programmeringsfunktioner. Denna licens kan inte överföras till något annat system eller till en annan organisation eller individ.

2. Provning och registrering. Du får rätt att använda programvaran utan registrering enbart för att utvärdera programvarans prestanda under en period på högst 20 dagar. Om man efter denna tid önskar fortsatt användning av PROGRAMVARAN måste programvaran registreras hos SoftOrbits i enlighet med de villkor som anges i den registreringsinformation som finns i den dokumentation som åtföljer programvaran. Du förväntas använda programvaran på ditt system och noggrant utvärdera dess användbarhet och funktionalitet innan du gör ett köp. Detta "prova innan du köper" är den yttersta garantin för att programvaran kommer att fungera till din belåtenhet.

3. ÄGANDEN. PROGRAMVARAN ägs och är upphovsrättsligt skyddad av SoftOrbits. Din licens ger ingen titel eller äganderätt till PROGRAMVARAN och ska inte tolkas som en försäljning av någon rättighet till PROGRAMVARAN.

4. COPYRIGHT. PROGRAMVARAN och alla rättigheter, utan begränsning inklusive äganderätt i den, ägs av SoftOrbits eller dess leverantörer och skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsfördrag samt andra lagar och fördrag om immateriella rättigheter. PROGRAMVARAN är licensierad, inte såld. Du bekräftar att ingen äganderätt till den intellektuella egendomen i PROGRAMVARAN överförs till dig. Du bekräftar vidare att äganderätten och de fullständiga äganderättigheterna till PROGRAMVARAN förblir SoftOrbits exklusiva egendom och att du inte kommer att förvärva några rättigheter till PROGRAMVARAN annat än vad som uttryckligen anges i denna licens. Du samtycker till att alla kopior av PROGRAMVARAN kommer att innehålla samma meddelanden om äganderätt som finns på och i PROGRAMVARAN.

5. OMVÄND TEKNIK. Du samtycker till att du inte kommer att försöka att bakåtkompilera, modifiera, översätta eller demontera PROGRAMVARAN helt eller delvis.

6. INGA ANDRA GARANTIER. PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI. SoftOrbits frånsäger sig alla andra garantier med avseende på programvaran, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-inskränkningar av tredje parts rättigheter. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR AV HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI KAN VARA GILTIG, ELLER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR ELLER UTESLUTNINGAR KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH DU KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN JURISDIKTION TILL JURISDIKTION.

7. UPPHÄVNINGSFÖRBINDELSE. Om någon bestämmelse i denna licens skulle vara ogiltig är parterna överens om att denna ogiltighet inte ska påverka giltigheten av de återstående delarna av denna licens.

8. INGET ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR. Under inga omständigheter ska SoftOrbits eller dess leverantörer vara ansvariga gentemot dig för följdskador, särskilda skador, tillfälliga skador eller indirekta skador av något slag som uppstår till följd av leveransen, utförandet eller användningen av programvaran, även om SoftOrbits har blivit informerad om möjligheten av sådana skador. Under inga omständigheter kommer SoftOrbits ansvar för något krav, vare sig på grund av avtal, skadestånd eller någon annan ansvarsgrund, att överstiga den licensavgift som betalats av dig, om någon.

9. ALLMÄN BESTÄMMELSE. Detta är hela avtalet mellan dig och SoftOrbits, vilket ersätter alla tidigare avtal eller överenskommelser, skriftliga eller muntliga, som rör föremålet för denna licens. Om någon del av detta avtal befinns ogiltig och icke verkställbar påverkar det inte giltigheten av resten av avtalet, som ska förbli giltigt och verkställbart i enlighet med dess villkor. Detta avtal ska automatiskt upphöra att gälla om du inte uppfyller villkoren. SoftOrbits kan efter eget gottfinnande ändra detta avtal skriftligen när som helst.